Synes du, vi skyder budbringeren ?

Så du indslaget på TV2 Nord d. 8. 2. 2014 ?

Se indslaget her 

 

the gun black and white

AF GITTE BRANDENBURG CARLSEN

Er det socialrådgivernes ansvar, når kommunikationen med borgeren ikke fungerer?

Jeg siger, JA, de har et medansvar.

Vi har alle et ansvar for, hvordan vi møder andre mennesker. Derfor har begge parter et ansvar. Både borger og socialrådgiver.

OG socialrådgiveren har et særligt ansvar, fordi,

  • hun er kontakten til det offentlige og har myndigheden til inden for lovens rammer at lave afgørelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkelte borger
  • hun møder borgeren i en situation, hvor borgeren er presset og har brug for hjælp

I indslaget fortæller Henriette, at hun efter en ulykke var uarbejdsdygtig og havde brug for hjælp. Hun beskriver, hvordan hun oplevede socialrådgivere, der var aggressive. Hun fortæller også, at hun oplevede sig mistænkeliggjort. Hun valgte på denne baggrund efterfølgende at droppe ud og klare sig selv.

Så der er noget væsentligt, som ikke lykkes i deres møde.

Noget, der er så vigtigt, at Henriette vælger at tage sit gode tøj og gå. Velvidende at det kommer til at koste ekstra i en i forvejen svær situation.

Det er vigtigt at undersøge, hvad det er, der ikke fungerer i disse situationer.

Min erfaring er, at det handler om:

  • hvordan mennesker oplever sig mødt
  • hvordan de bliver talt til
  • om de har en fornemmelse af at blive lyttet til og taget alvorligt

I indslaget på TV2 blev Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade, interviewet. Han tog problemet med kommunikationen alvorligt. Han mente, at der skulle kigges på området. Han ville bl.a. tage problemstillingen med på mødet i KKR, Kommunekontaktrådet. Mogens Gade gav også udtryk for, at vi skal passe på ikke at komme til at skyde budbringeren – i denne sammenhæng socialrådgiveren.

Det er det politiske niveau, der laver lovgivningen og dermed er med til at lave rammerne for, hvad borgerne kan få. Det er også det politiske niveau, der har et medansvar for, hvilken holdning borgere, der henvender sig til det offentlige, møder.

Hvad mener du ?

Jeg var meget glad for vinklen i indlægget – nemlig: Der er et konkret problem, og der skal mere og målrettet uddannelse til.

  • Dansk Socialrådgiverforening siger det
  • Mange borgere siger det
  • Min erfaring bekræfter det
  • Og Mogens Gade udtrykte sin åbenhed i forhold til det

Respekt for en politiker, der ikke bare skøjter uden om, og som samtidig bakker op om sit personale og siger, at de gør et godt stykke arbejde.

Og samtidigt står Henriettes oplevelse stadig stærkt i erindringen hos mange seere. Hun har fået mange tilkendegivelser både på Facebook og i sin butik. Mange genkendte hendes oplevelser.

Så nogle socialrådgivere gør et godt stykke arbejde og andre gør deres arbejde på en måde, der gør, at borgere, der har brug for hjælp, vælger at gå igen.

Kan begge udsagn passe?

Ja!

Der ER mange socialrådgivere, der gør et rigtigt godt stykke arbejde, selv om de arbejder under for stort et pres. Et pres, der skyldes antallet af sager, unødigt besværlige arbejdsgange, administrativ kontrol og den store mængde af lovstof, som vælter ind over området hele tiden.

Så, Mogens Gade har fuldstændigt ret, når han siger, at der også er noget skyts, der kunne rettes mod politikerne.

Og, mødet mellem borgeren i klemme og forvaltning forløber ikke altid på en ordentlig måde.

Henriette efterlyste venlighed og tillid.

Er det svært at efterleve?

– Ja, hvis ens arbejdsdag er så presset af omfanget af sager, besværlige arbejdsgange og nyt lovstof. Og ja, hvis socialrådgiveren ikke har redskaberne til at håndtere mødet med borgeren. Så ligger det ikke lige for at være venlig.

– Ja, hvis det er den fremherskende holdning, at man tager udgangspunkt i en forestilling om, at borgerne snyder.

I indslaget på TV2 gav, Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforenings formand for Region Nord, også udtryk for, at de havde efterlyst efteruddannelse og kurser i gennem lang tid, og at de måske ikke havde de rigtige metoder til det svære møde med borgeren.

DSCN4799-3Prøv at forestille dig, at du havde brug for hjælp. Du kommer ind på et jobcenter. Du kan gå direkte hen til din faste sagsbehandlers kontor og banke på. Du skal ikke sidde ud i en forhal eller et venteværelse, mens andre passerer forbi og vente på, at nogen råber dig op.

Når du kommer ind på kontoret, står der kaffe og en kop klar. Du bliver modtaget med et smil. Din sagsbehandler er interesseret i, hvordan det går. Hun lytter med empati og kan sætte sig i dit sted.

Hun fortæller dig måske, at din kontanthjælp i følge den nye lovgivning bliver reduceret. Igen er hun opmærksom på, hvordan du har det med at modtage denne besked, der vil få alvorlige konsekvenser for dig.

Bliver du rasende på hende? Det vil de færreste nok blive.

Får du indtryk af, at hun gerne vil hjælpe? Ja, det ville jeg få. Hun taler med dig om dine muligheder, og hun hører på dine bekymringer. Sammen finder i ud af, hvad de næste skridt kan være.

Lyder det som en umulig drøm – det er det ikke!

Så : Støt op om socialrådgivere og borgere ved at klæde socialrådgiverne endnu bedre på til det vigtige møde.

For borgeren er et møde med forvaltningen altid et vigtigt møde.

Og et sådant møde er mest hjælpsomt for alle parter, når samtalen både er empatisk og motiverende.

Lad os håbe, at kommunerne vil støtte op om deres borgere og medarbejdere ved at give medarbejderne den nødvendige efteruddannelse, træning og supervision.

FOTO: MODELFOTO. WWW.FREEDIGITALPHOTOS.NET