Hvad siger andre om os?

Vi har siden 1996 gennemført en lang række forløb og projekter med positive resultater og tilbagemeldinger i form af udsagn som:

 

.. Jeg så større mod hos medarbejderne til at tage de svære snakke og lave konkrete planer med borgere og samarbejdspartnere …

“Gitte har naturlig autoritet, ro, humor og stor faglig viden og erfaring, og hun er den naturlige samarbejdspartner for mig, hvis der skal arbejdes med kommunikation og læres noget, som holder.

Jeg så større mod hos medarbejderne til at tage de svære snakke og lave konkrete planer med borgere og samarbejdspartnere.

På sigt har kurset ført til borgertilfredshed, da borgerne efter kurset er blevet mødt de rigtige steder. Og de er blevet mødt også selv om, det er svært for både borgere og fysioterapeut/ergoterapeut. Ventetiden vil på sigt blive kortere for alle og medarbejderne er mere tilfredse, da de kan håndtere de svære konflikter i stedet for at blive frustrerede og/eller projicere problemerne andre steder hen.”

Læs mere …

Lotte Stächer Christensen

Centerchef

Københavns Kommune

tidl. Leder af Træningsafsnittet, Roskilde Kommune

 

 

.. der er skabt varige, robuste relationer …

“Gitte Brandenburg Carlsen har givet medarbejderne i fødevarekontrollen effektive redskaber til at kommunikere med fødevarevirksomheder i øjenhøjde under løsning af myndighedsopgaverne i kontrollen.

Vi følger stadig op på effekten af den indsats, hvor Gitte har været rådgiver for os, og tilbagemeldingerne fra virksomhederne, som har været genstand for indsatsen, viser, at der er skabt varige, robuste relationer mellem virksomheder og kontrolmedarbejdere baseret på tillid og gensidig respekt.”

Bjørn Wirlander
Fødevarechef
Fødevareafdeling København

 

 

.. Ikke alene blev deres konflikt løst …

“Vi henvendte os til Gitte Brandenburg Carlsen, fordi vi havde en akut konflikt i et medarbejder-team, som vi havde brug for hurtig og professionel hjælp til at få løst.

Forløbet med Gitte, der strakte sig over 9 måneder, havde en meget positiv effekt på teamet. Ikke alene blev deres konflikt løst, de blev alle mere opmærksomme på deres adfærd og kommunikation og blev i besiddelse af værktøjer i forhold til IVK, som de stadig anvender.

Gitte har en usædvanlig evne til at få sit budskab igennem på en meget anerkendende facon og formår at få folk til at reflektere og ændre i deres kommunikation

Jeg ville anbefale Gitte Brandenburg Carlsen til alle, der har brug for hjælp til kommunikation og konflikthåndtering eller teamudvikling.”

Charlotte Kølln
Sektionsleder 
Fødevareafdeling København

 

 

Kursus i empatisk kommunikation på Teknologisk Institut:

.. Rigtig god underviser. Var dygtig til at gøre det levende, interessant og relevant …

Charlotte Pedersen,

Fordelingssekretariatet

 

“Rigtig god underviser som havde noget på hjertet. Meget spændende gennemgang med gode eksempler fra hverdagen.”

Chalotte Larsen

Fordelingssekretariatet