Projekt i Træningsafsnit

Baggrunden for projektet var flere problemstillinger med enten konflikter eller svære samtaler internt i personalegruppen eller med patienter/borgere og samarbejdspartnere. Disse problemstillinger udsprang ofte af diskussioner om relevans for træning og afslutning af forløb.

Vores udgangspunkt for projektet var derfor de mange forskellige undskyldinger og normer og samtidig et klart behov for at træne, bevidstgøre og skabe et fælles sprog om kommunikation i Træningsafsnittet.

Forløbet var for ca. 50 ansatte i Træningsafsnittet og løb over 9 måneder i 2011. Der var 2×2 dages + 1×1 dags undervisning i hver gruppe af 20-25 medarbejdere og opfølgning ude i praksis på 2X½ dag.

Jeg kendte Gitte fra en række kurser, jeg selv havde deltaget i, og jeg havde fået hende anbefalet fra flere sider. Gitte er en dygtig og professionel konsulent og underviser, som hele tiden justerer indhold og niveau i undervisningen, så det passer til kursisternes og organisationens behov. Gitte skaber den fornødne tryghed, så svært stof kan læres og ikke mindst afprøves i de mange relevante praktiske øvelser og altid med kontakt til praksis og hverdagens udfordringer.

Medarbejderne gav udtryk for, at dette forløb var svært, men meget lærerigt og for flere det bedste, de havde prøvet – og fysioterapeuter og ergoterapeuter har været på mange kurser!

Som leder så jeg mange medarbejdere, som tog læringen med ud i hverdagen og til møder og kompetenceudvikling. Et nyt sprog var skabt i afdelingen. Ingen tvivl om, at mange konfliktfyldte situationer kunne gøres lettere, når der kunne bruges begreber fra forløbet, som f.eks de 4 stole. En del af modellerne fra kurset var fast inventar i personalets kontorer efter forløbet med Gitte.

Jeg så større mod hos medarbejderne til at tage de svære snakke og lave konkrete planer med borgere og samarbejdspartnere og især mange, der arbejdede med sig selv og var mere bevidste om egne reaktionsmønstre.

Gitte har naturlig autoritet, ro, humor og stor faglig viden og erfaring, og hun er den naturlige samarbejdspartner for mig, hvis der skal arbejdes med kommunikation og læres noget, som holder. 

På sigt har kurset ført til borgertilfredshed, da borgerne efter kurset er blevet mødt de rigtige steder. Og de er blevet mødt også selv om, det er svært for både borgere og fysioterapeut/ergoterapeut. Ventetiden vil på sigt blive kortere for alle og medarbejderne er mere tilfredse, da de kan håndtere de svære konflikter i stedet for at blive frustrerede og/eller projicere problemerne andre steder hen.

Jeg giver Gitte Brandenburg Carlsen mine varmeste anbefalinger.

Lotte Stächer Christensen

Centerchef

Københavns Kommune

tidl. Leder af Træningsafsnittet, Roskilde Kommune