Klar til lederrollen 1

Kurset Klar til lederrollen 1 & 2 udbydes i samarbejde med Lederforum

Kurset udbydes i samarbejde med Lederforum. Mere info og hjemkøb af kurset kan ske her

Klar til lederrollen 1

“Den anerkendende leder”

Kort og intensivt kursus med fokus på at finde sig selv og sin styrke i rollen som mellemleder. Om personlig stil, grundlæggende ledelsesteori, faldgruber og effektive tricks samt anerkendende kommunikation med udgangspunkt i personlige arbejdspunkter fra egen hverdag.

Kursets mål:

 • At du videreudvikler en personlig lederstil og matcher dine personlige kvalifikationer og ressourcer, så du kan varetage lederfunktionerne i gruppen på en måde, som gør både dig selv og dine omgivelser tilfredse.
 • At du får større overblik over de særlige forhold, der er knyttet til at være mellemleder, herunder “mellemlederklemmen” og brugerforventninger contra forpligtelser over for ledelses- og forvaltningssystemet.
 • At du får indsigt i, hvilke særlige udfordringer og udviklingsområder, du har som leder.
 • At du bliver introduceret til anerkendende kommunikation (empatisk kommunikation)
 • At du får sat konkrete mål for din gruppes arbejde i fremtiden og løbende udvikler dig selv og gruppen.

Kursets målgruppe:

Kurset henvender sig til gruppeledere og andre med en lignende mellemlederfunktion. Både for de, der har fået deres lederjob for nylig, men også for de, der har været ledere i nogle år – og som har brug for at sætte deres lederrolle under lup.

Gruppeledere har ledelsesopgaver i forhold til hjemmehjælps-, social- og sundhedshjælper-/ assistentgrupper, men benævnes på forskellig måde landet over fx pleje-/bistandsleder, social- og sundhedsleder, serviceleder, distriktsleder m.v.

Kursets indhold:

Udvikling af egen lederrolle:

 • Hvad vil du med dit lederskab? Hvor godt kender du dig selv som leder?
 • Hvad vil du med dit lederskab? Hvor godt kender du dig selv som leder?
 • Faglige og personlige kompetencer i jobbet

Ledelsesfunktioner:

 • Konflikthåndtering. Hvordan opstår konflikter. Optrapning og løsning, ændring af konflikt-mønster samt anerkendende kommunikation (empatisk kommunikation)
 • Udfordringer og udviklingsområder for mellemlederen.
 • Udfordringer og udviklingsområder for mellemlederen.
 • Klar og kontaktskabende kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.
 • Coaching af medarbejdere: Samtaleteknik, sådan får vi en målrettet og god samtale med hinanden. Fokusering på stærke sider hos medarbejderne. Synliggørelse af mål og strategi. Sørge for at alle udnytter egne ressourcer. Motivation af gruppemedlemmer.

Dig og din gruppe:

 •  Analyse af egen gruppe
 • Sætte mål for din egen gruppe og redskaber til at følge op på målene.
 • Personlige arbejdspunkter som tages op til revision på modul 2.

Undervisningsform og metode:
Kurset er delt op i to moduler af to dages varighed. Modulerne afvikles med 6 ugers mellemrum. I mellemperioden arbejder hver deltager med de personlige arbejdspunkter, der er formuleret på første modul.
Resultaterne evalueres på andet modul.

Undervisningen koncentrerer sig om konkrete løsninger på konkrete problemer, suppleret med teori om ledelse og konfliktløsning. Hver dag er en kombination af oplæg, dialog i plenum og gruppearbejde, hvor hver enkelt arbejder med deres personlige erfaringer og arbejdsområder.

Vi tager udgangspunkt i kursusdeltagernes egen dagligdag, personlige ønsker og individuelle erfaringer. Der vil være tid til at udveksle erfaringer gruppelederne imellem.

Kursusleder for modul 1 & modul 2

Gitte Brandenburg Carlsen
Konsulent, certificeret træner og psykoterapeut med eget firma siden 1996. Arbejder med terapeutiske opgaver, supervision samt undervisnings- og konsulentvirksomhed i såvel private som offentlige institutioner og organisationer. Uddannet ergoterapeut. Flerårig erfaring fra det primærkommunale- og det psykiatriske område på såvel medarbejder- som lederniveau. Har flere psykologiske efteruddannelser, bl.a. en treårig psykologisk efteruddannelse fra Specular samt 3 årskurser fra Vedfelt Instituttet. Certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, eksamen fra juridisk fakultet i konfliktløsning og mediation samt Journalisthøjskolens tillægsuddannelse.

Gæstelærer:
Kursuslederen vil evt. inddrage gæstelærer på kurset.

Udtalelser fra tidligere kursister:

 • Har virkelig fået stort mod på min videre færd, som gruppeleder. 
 • Viden om, hvor vigtigt det er at være i kontakt med egne følelser. 
 • Gitte er bare smadderdygtig, formår at lære fra sig på en måde, så man stadig er tryg, selvom det kan være svært.
 • Dette kursus med Gitte kan bare anbefales!
 • Stort udbytte – samling af mange sider – godt redskab til videre færden.
 • Supergod – fanger lynhurtigt, hvad der rører sig i den enkelte kursist. 
 • Jeg var igennem “stoledansen”, som har givet mig meget.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *