Profil

Proflexion ApS har siden 1996 arbejdet med konsulent- og uddannelsesopgaver. Vi er specialiserede i magt- og afhængighedsrelationer, herunder myndighedrollen.

Vi hjælper ledere og medarbejdere med sparring, uddannelse og supervision i den svære proces med at udøve deres opgaver på en respektfuld og ligeværdig måde.

  • ansatte i jobcentre
  • ansatte i a-kasser
  • ansatte i socialforvaltningen
  • plejepersonale
  • tilsynsførende
  • visitatorer
  • læger

Vi bidrager med en konfliktreducerende og kontaktskabende proces, som sammen med konkrete værktøjer giver større arbejdsglæde, større focus, mindre fravær, mere tilfredse brugere, færre konflikter, større motivation og klare værdisæt.

Større arbejdsglæde bidrager til mindre fravær og medfører ofte en øget motivation over for skiftende og krævende arbejdsopgaver. Samtidig øges muligheden for at fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.